פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [250134 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 035 פרק א משנה ב העולם
  • להאזנה פרקי אבות 034 פרק א משנה ב עומד על
  • להאזנה פרקי אבות 033 פרק א משנה ב הוא
  • להאזנה פרקי אבות 032 פרק א משנה ב משירי
  • להאזנה פרקי אבות 031 פרק א משנה ב היה
  • להאזנה פרקי אבות 030 פרק א משנה ב הצדיק
  • להאזנה פרקי אבות 029 פרק א משנה ב שמעון הצדיק
  • להאזנה פרקי אבות 028 פרק א משנה א סיום משנה א
  • להאזנה פרקי אבות 027 פרק א משנה א סייג לתורה
  • להאזנה פרקי אבות 026 פרק א משנה א ועשו
  • להאזנה פרקי אבות 025 פרק א משנה א הרבה
  • להאזנה פרקי אבות 024 פרק א משנה א תלמידים
  • להאזנה פרקי אבות 023 פרק א משנה א והעמידו
  • להאזנה פרקי אבות 022 פרק א משנה א דין
  • להאזנה פרקי אבות 021 פרק א משנה א מתונים
  • להאזנה פרקי אבות 020 פרק א משנה א היו
  • להאזנה פרקי אבות 019 פרק א משנה א דברים
  • להאזנה פרקי אבות 018 פרק א משנה א שלושה
  • להאזנה פרקי אבות 017 פרק א משנה א אמירה ואנשי כנסת הגדולה
  • להאזנה פרקי אבות 016 פרק א משנה א והן אמרו

Pages