נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

דע את יחודך

רוב בני אדם יודעים מה הן התעוררות והרגשה אבל הם אינם יודעים מהי ההכרה שבנפש. בסדרה זו הרב מבהיר את עולם ההכרה שידיעת האדם את עצמו כשביל להכרת בוראו - אבל ידיעה שהוא יודע את עצמו לצורך עבודה עם עצמו.

Getting To Know Your Inner World
[13 שיעורים בסדרה] [36393 צפיות]