היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

כי תשא

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[6 שיעורים בסדרה] [144 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 025 כי תשא נטילת ידים
    • להאזנה סוגיות בפרשה 026 כי תשא נטילת ידים אגדתא
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 021 כי תשא חיות דשלילה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 030 כי תשא כיור