בלבבי משכן אבנה - ח"ב

בסדרה זו מבאר הרב את "דרכי העבודה" להשגת קרבת ה' מוחשית. וכך, מתבארים אופני ושלבי קנין האמונה החושית, היראה והאהבת ה', עדי גילוי נקודת פנימיות האדם, כיצד היא מאוחדת ונכללת בבורא יתברך. הסדרה יצאה בספר ותורגמה לאנגלית.
לרכוש חלק א' וב' אונליין buy english Part 1 & 2 buy online

[29 שיעורים בסדרה] [105577 צפיות]

Pages