בלבבי משכן אבנה - ח"ב

בכרך זה, המבוסס על 28 וועדים, מבאר המחבר את "דרכי העבודה" להשגת קרבת ה' מוחשית. וכך, מתוך בירור אופני ושלבי קנין האמונה החושית, מבאר הוא כיצד יקנה האדם את היראה ואהבת ה' בכל מדרגותיהן, עדי גילוי נקודת פנימיות האדם, כיצד מאוחדת ונכללת היא בחדא מחתא באלוקיה. הסדרה יצא בספר ותרגמו לאנגלית.
לרכוש חלק א' וב' אונליין buy english Part 1 & 2 buy online

[29 שיעורים בסדרה] [68900 צפיות]

Pages