דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

[16 שיעורים בסדרה] [3939 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 016 אש דאש דעפר העדר חיות שורש לעצלות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 015 רוח דאש דעפר ברחיה מהתמדדות לעשיה
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 014 מים דאש דעפר התלהטות ואחריה נפילה לעצלות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 013 עפר דאש דעפר מניעות ועיכובים שורשם
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 012 אש דרוח דעפר התפרצויות מכח סתירות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 011 רוח דרוח דעפר חיי קצוות
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 010 מים דרוח דעפר
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 002 מים שבעפר היגררות לעצלות
   002 Side Tracked