ארבעת היסודות | הדרכה מעשית | עפר עצלות

הסדרה הראשונה שנמסרה על יסוד העפר, נמסרה לפני מספר שנים, במהלך מסויים, על מנת לברר את יסוד העפר בשורשו. אך אין, לעת עתה, כדוגמת סדרה זו בשאר היסודות. הסדרה החדשה שנמסרת על יסוד העפר, נמסרת מהלך של ביאור הקלקולים הנולדים מיסוד זה, והתיקונים המוצעים.

Fixing Your Earth LAZINESS
[16 שיעורים בסדרה] [7692 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 015 רוח דאש דעפר ברחיה מהתמדדות לעשיה
      015 Escape
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית עפר עצלות מפורט 002 מים שבעפר היגררות לעצלות
      002 Side Tracked