דע את תורתך הדרכה מעשית דרכי מסירות נפש

שיעורים הרב מסר בנושא של מסירות נפש בלמוד תורה. פתיחה להבנת הסוגיה מהי המהות של המסירות נפש ששייכת לכל בן תורה אמיתי

[5 שיעורים בסדרה] [8532 צפיות]
    • להאזנה דע את תורתך מסירות נפש 002 מסירות נפש בשורשה
    • להאזנה דע את תורתך מסירות נפש 003 מקור כח מסירות נפש מן הנשמה
    • להאזנה דע את תורתך מסירות נפש 004 ירידה לתתא מתוך מסירות נפש