דע את מנוחתך

מנוחת הנפש היא ענין נצרך לבנין כל נפש האדם. בדורנו אנו, כל צורת החיים הם בצורה של היפך חיי מנוחה. סדרה זו באה לקרב את בני הדור האחרון לפחות במעט, לצורת החיים של אבותינו ורבותינו, ומנסה לצייר צורת חיים של מנוחת הנפש, הן מנוחה פנימית, והן מנוחה חיצונית. הסדרה יצא בספר.
לרכוש אונליין

Getting to Know Your Serenity
[17 שיעורים בסדרה] [58476 צפיות]