הלבבות שער עבודת ה

השער השלישי - בביאור אופני חיוב קבלת עבודת האלהים עלינו| ישנה מימרה בשם הסבא מקלם, שבשבילו גן עדן זה שיתנו לו כיסא וסטנדר וספר חובת הלבבות. כדי להבין את עומק המימרה הזו צריך להרגיש מה מונח בעומר הספר הזה. הרב מנסה לפתוח לנו את הלב לאור האמונה העמוקה שטמונה בספר הזה

[20 שיעורים בסדרה] [27780 צפיות]
  • להאזנה חובות הלבבות 019 שער עבודת האלקים פרק ד תורה ציווי אזהרה
  • להאזנה חובות הלבבות 018 שער עבודת האלקים פרק ג וחמישי
  • להאזנה חובות הלבבות 017 שער עבודת האלקים פרק ג והשני כי הערת הסכל
  • להאזנה חובות הלבבות 016 שער עבודת האלקים פרק ג והששי כי העבודה
  • להאזנה חובות הלבבות 015 שער עבודת האלקים פרק ג תורה מצוות
  • להאזנה חובות הלבבות 014 שער עבודת האלקים פרק ג תורה ושכל
  • להאזנה חובות הלבבות 013 שער עבודת האלקים פרק ג הכניעות
  • להאזנה חובות הלבבות 012 שער עבודת האלקים פרק ב אברי הגוף ותורה
  • להאזנה חובות הלבבות 011 שער עבודת האלקים פרק ב תורה וסכל
  • להאזנה חובות הלבבות 010 שער עבודת האלקים פרק ב החסר בהכרת השכל בלבד
  • להאזנה חובות הלבבות 009 שער עבודת האלקים פרק א כח השמעי וכח הכרתי
  • להאזנה חובות הלבבות 008 שער עבודת האלקים סוף הקדמה חיסרון
  • להאזנה חובות הלבבות 008 שער עבודת האלקים חיסרון
  • להאזנה חובות הלבבות 007 שער עבודת האלקים הקדמה בעלי חיים
  • להאזנה חובות הלבבות 006 שער עבודת האלקים הקדמה עומק מהות הכרת הטוב
  • להאזנה חובות הלבבות 005 שער עבודת האלקים הקדמה רחמים וחסד

  • חובות הלבבות 005 שער עבודת האלקים הקדמה רחמים וחסד [8 צפיות]
  • להאזנה חובות הלבבות 004 שער עבודת האלקים הקדמה טובת עשיר לעני ואדם לחבירו

  • חובות הלבבות 004 שער עבודת האלקים הקדמה טובת עשיר לעני ואדם לחבירו [5 צפיות]
  • להאזנה חובות הלבבות 003 שער עבודת האלקים הקדמה כח של מעשה

  • חובות הלבבות 003 שער עבודת האלקים הקדמה כח של מעשה [8 צפיות]
  • להאזנה חובות הלבבות 002 שער עבודת האלקים הקדמה כיבוד אב ואם

  • חובות הלבבות 002 שער עבודת האלקים הקדמה כיבוד אב ואם [6 צפיות]
  • להאזנה חובות הלבבות 001 שער עבודת האלקים הקדמה שורש חיוב העבודה