דע את מידותיך הדרכה מעשית כח ההתרכזות

[13 שיעורים בסדרה] [2087 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 002 מים דעפר גירוים קטנים להיסח דעת
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 003 רוח דעפר תנועה מתמדת מדוקית ומותאמת לנפש
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 004 אש דעפר מחשבות קלות המסיחות את הדעת
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 005 עפר דמים הגררות קבועה
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 008 אש דמים הגררות ולאחריה כילוי
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 009 עפר דרוח פיזור קבוע
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 011 רוח דרוח שאיפות כמות מרווח נפשי אור מקיף
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 012 אש דרוח כיוונים מתחלפים בתדירות גבוהה
  • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 013 עפר דאש דילוג מובנה