נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

Assorted Droshos

A selection of droshos the Rav has delivered with english translations in the USA, Canada and Israel

Bilvavi Our Personal RedemptionWoman's WorldInner Child TalksBilvavi on Noach
[30 שיעורים בסדרה] [49702 צפיות]

Pages