היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דע את תורתך מושגים

סדרה זו עוסקת בסוגיית צירוף האדם לתורה, ע"י בירור אופנים שונים של התחברות. בעצם, לאחר שבחר האדם את הבחירה ללמוד תורה, הרי שעומדת לפניו השאלה: מה ואיך ללמוד? ההכרעה לשאלה זו תלויה בנקודה שורשית יותר שמחויב האדם לברר אותה לעצמו, והיא: מה בעצם מניע אותו להתחבר לתורה, ומאיזה מקום בנפש הוא מתחבר אליה? בירור מעמיק ורחב לשאלות אלו יתגלה לנו בע"ה בסדרה זו. הסדרה הופסקה ולא נשלמה.

[22 שיעורים בסדרה] [42987 צפיות]

Pages