מסכתות שונות

סוגיות שונות ממסכתות חולין ונדרים שהרב העביר לפי דרישה בשתי ישיבות בחו"ל

[3 שיעורים בסדרה] [7729 צפיות]
    • להאזנה גמרא 001 חולין כל קבוע כמחצה על מחצה
    • להאזנה גמרא 002 נדרים שבועה בלשון ונדר ונדר בלשון שבועה
    • להאזנה גמרא 003 סיום מסכת סוכה תשעד