דע את כוחתיך

על הפסוק "ויצא חותר מגזע ישי" (ישעיה י"א), מונה רבינו הגר"א בפירושו על הנ"ך, שבעים כוחות נפש המרכיבים את קומת הבעל-חי, כאשר תחילתם נעוצים בכוחות השורשיים של הבריאה (האין, ההיולי והצורה ראשונה), וארבעת היסודות (רוח מים אש ועפר) ותכונותיהם. ולאחר מכן, בכוחות המרכיבים את הדומם וכן הצומח, עד שמגיעים לכוחות הבעל-חי עצמו. כמובן שמטרת הכרת כוחות אלו הינו ביחס להרכב הכוחות באדם עצמו. בעמקות מיוחדת, מבאר הרב כאן את מציאות כל כוח וכוח בנפש, את שורש ענינו, ואת צורתו המתוקנת באדם והיפוכה בנפש הבהמית.

[64 שיעורים בסדרה] [12318 צפיות]

Pages