היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

עולם הביטחון

אוסף של שיעוריו של הרב בנושא של ביטחון שמסר בשנים האחרונות במקומות שונים

Bilvavi Bitachonבלבבי מקור הבכי בנפשבלבבי היסורים
[19 שיעורים בסדרה] [8492 צפיות]