בא

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[6 שיעורים בסדרה] [1299 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 016 בא דין חושך
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 015 בא דיבור, שתיקה ואחדותם
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 024 בא אותיות
    • להאזנה שיחת השבוע 052 בא כלי קיבול וכלי מעבר תשעח