היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

מזל החודש

י"ב מזלות הינם, לכל חודש ישנו מזל המשמש באותו חודש, כגון ניסן – טלה, אייר – שור, סיון – תאומים וכו'. סדרה זו מבארת לעומק את מזלו של כל חודש

Bilvavi Chodesh Kislev Nightime Activities
[15 שיעורים בסדרה] [58224 צפיות]