היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

בית היהודי

במשך שנים הרב דרש בעשרות מקומות בארץ ובחו"ל, בחלק זה קובצו כל השעורים בנושא הבית היהודי.

Getting To Know Your Home and FamilyWoman's World
[7 שיעורים בסדרה] [8316 צפיות]