היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

תזריע

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[4 שיעורים בסדרה] [709 צפיות]