היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

נוספים התבודדות

אוסף דרשות מסדרות שונות

[13 שיעורים בסדרה] [4023 צפיות]