היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דרשות שנות על המידות

[6 שיעורים בסדרה] [4161 צפיות]