‏ספר מסילת ישרים

הספר מסילת ישרים לרמח"ל נחשב בעיני רבים למדריך להתפתחות רוחנית החשוב ביותר הנמצא בידינו. אמנם בגלל לשונו הפשוטה לכאורה, נוטים הלומדים לקרוא את הספר במהירות ובשטחיות ואינם מרגישים במעמקים הטמונים במילות הרמח"ל. הרב שליט"א מלמדנו כיצד נלמד את הספר בהתבוננות הראויה, וכיצד ניישם את מוסריו לחיינו
לרכוש אונליין

Mesillas Yesharimמסילת ישרים עמודים 1-10
[99 שיעורים בסדרה] [125031 צפיות]

Pages