דע את הויתך

בסדרה זו הרב מכוון את השומעים איך להגיע ולהיכנס לנקודה הפנימית ביותר שבנפשו, ולהצליח לשמוע את ה"קול דממה דקה" של נשמתו.

Reaching Your Essence
[17 שיעורים בסדרה] [40263 צפיות]