ויקרא

[5 שיעורים בסדרה] [42 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 029 ויקרא מצווה הבאה בעבירה
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 023 ויקרא צורה ולמעלה מן הצורה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 033 ויקרא נשיא