ארבעת היסודות | הדרכה מעשית | אש גאוה

Fixing Your Fire Conceit
[16 שיעורים בסדרה] [9868 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש גאוה 011 רוח דרוח דאש תכונה של עליה
   011 Burnout
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש גאוה 002 מים דעפר דאש יציבות ביסוד האש על ידי כח התענה שבמים
   002 Inner Satisfaction
  • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש גאוה 001 עפר דעפר דאש קרקע שעליו נבנה כל קומת העבודה
   001 Stable Growth