בלבביפדיה | עבודת השם אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים שגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[79 שיעורים בסדרה] [56262 צפיות]
  • להאזנה בלבביפדיה עבודת השם אות א 080 א-י איכה תשעה באב
  • להאזנה א-י אי–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איככה–בלבביפדיה עבודת השם תשעה באב
  • להאזנה א-י איכה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איך–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-י איה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטם בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אטד בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ט אט בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אח–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחר–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחות–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחוה–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ח אחד–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אז–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אזל–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ז אזוב–בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו ויהי אור בלבביפדיה עבודת השם
  • להאזנה א-ו אות–בלבביפדיה עבודת השם

Pages