פניני תורה

"מעט המחזיק את המרובה" - פנינים קצרים שנחתכו מתוך שעורים ארוכים במגוון נושאים.

[27 שיעורים בסדרה] [24529 צפיות]
  • להאזנה פניני תורה 027 אנחנו נמצא בעולם של הברא עולם
  • להאזנה פניני תורה 026 מסילת ישרים בנה ביסוד הארבעה יסודות
  • להאזנה פניני תורה 025 חחיב לדבר על הרגשים
  • להאזנה פניני תורה 022 עמוקה של גלות
  • להאזנה פניני תורה 018 קול דממה דקה
  • להאזנה פניני תורה 016 התבודדות והתבוננות
  • להאזנה פניני תורה 015 עמ הארץ באמונה
  • להאזנה פניני תורה 012 בנין בית לא יהודי
  • להאזנה פניני תורה 009 עבודה של אמן יהיה שמיה רבה
  • להאזנה פניני תורה 008 עבודה של שמע ישראל

Pages