היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות

הרב התחיל להסביר את הספר של דוד המיימוני זי"ע (דור השבעי מהרמב"ם). מהלך הספר מחולק לשני חלקים: א. לצאת ממציאות החומר - "מורה הפרישות". ב. להיכנס פנימיות הנשמה ולתפיסת הנשמה, שהיא אור פשוט - "מדריך הפשיטות". השפה של הספר היא שפת הנשמה. ישנם בספר לשונות רבים, אשר נובעים מגילוי נשמה.

[18 שיעורים בסדרה] [7349 צפיות]
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 018 פרק יב ענוה
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 017 פרק יב ענוה
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 016 פרקים י-יא נקיות קדושה
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 015 פרק י נקיות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 014 פרק ט באור חלקי הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 013 פרק ח חלקי הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 012 פרק ז מדרגות הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 011 פרק ז הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 010 פרק ו זריזות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 009 פרק ה מדרגות זהירות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 008 פרק ד מדרגות החסידות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 007 באמצע פרק ג חסיד
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 006 פרק ג הגדרות החסידות שתי פנים ראשונים של מלת חסיד
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 005 פרק ב חכם וחסיד
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 004 פרק א ופרוש הדברים
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 003 פרק א על ידי החלק העיוני
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 002 פרק א דע כי נתברר–יסוד הספר
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 001 הקדמה