ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות

הרב התחיל להסביר את הספר של דוד המיימוני זי"ע (דור השבעי מהרמב"ם). מהלך הספר מחולק לשני חלקים: א. לצאת ממציאות החומר - "מורה הפרישות". ב. להיכנס פנימיות הנשמה ולתפיסת הנשמה, שהיא אור פשוט - "מדריך הפשיטות". השפה של הספר היא שפת הנשמה. ישנם בספר לשונות רבים, אשר נובעים מגילוי נשמה.

[5 שיעורים בסדרה] [648 צפיות]
    • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 001 הקדמה
    • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 002 פרק א דע כי נתברר–יסוד הספר
    • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 003 פרק א על ידי החלק העיוני
    • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 004 פרק א ופרוש הדברים
    • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 005 פרק ב חכם וחסיד