מקץ

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

Bilvavi on the Chanukah Experience
[5 שיעורים בסדרה] [1214 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 010 מקץ נר חנוכה שונה מהמנורה
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 010 מקץ עבדות ולמעלה מן העבדות
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 019 מקץ שנתים