היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות

סדרה חדשה על שורשי התנועות הנפשיות

[12 שיעורים בסדרה] [1939 צפיות]
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 001 הקדמה עפר צמצום
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 002 עפר צמצום כב מידות שורשים
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 003 עפר צמצום רצון
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 004 עפר צמצום חכמה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 005 עפר צמצום בינה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 006 עפר צמצום אהבה-חסד
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 007 עפר צמצום גבורה יראה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 008 עפר צמצום רחמים
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 009 עפר צמצום נצחון
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 010 עפר צמצום הוד הודיה
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 011 עפר צמצום התקשרות יסוד
  • להאזנה ארבעת היסודות שורשי התנועות הנפשיות 012 עפר צמצום שפלות