היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

שבט

אוסף של כל השיעורים של חודש שבט

If You Like to Eat Read This
[6 שיעורים בסדרה] [3925 צפיות]
    • לאכול עם הכוונה Eating with Kavana