פרשה תשס''ו

בשנת תשס"ו מסר הרב סידרת שיעורים שהקיפו את כל פרשיות התורה. בכל שבוע מתמקד הרב על נושא מסוים בפרשה, כשמציג מה שנראה לכאורה כסתירה עצומה בין שני מאמרי חז"ל, אולם אז מיישב אותה ברעיון חדש ועמוק, המגלה את האחדות המונחת מאחורי מושגים שונים. הסדרה יצא בספר.

בלבבי משכן אבנה חומש תשסו אבלבבי משכן אבנה חומש תשסו ב
[47 שיעורים בסדרה] [14095 צפיות]
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 001 בראשית היש האמיתי
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 002 נח תנועה ומנוחה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 003 לך לך גילוי אור האמונה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 0044 וירא תנועה ולמעלה מן התנועה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 005 חיי שרה ירושת ארץ ישראל
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 006 תולדות עקרה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 007 ויצא אחדות החיים והמוות
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 008 וישלח יעקב ועשו
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 009 וישב קומת צורת אדם וקומת חלל
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 010 מקץ עבדות ולמעלה מן העבדות
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 011 ויגש מידת המלכות
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 012 ויחי האמת שבחסד
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 013 שמות גלות מצרים
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 014 וארא גאולה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 015 בא דיבור, שתיקה ואחדותם
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 016 בשלח יציאת מצרים
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 017 יתרו כח אחדות ישראל ואומות העולם
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 018 משפטים כל הבריאה בסוד מקבל
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 019 תרומה אור וכלי דצמצום
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 020 תצוה התמידיות והאחדות שבמנורה

Pages