ארבעת היסודות | הדרכה מעשית | אש כבוד

Fixing Your Fire HonorBilvavi Fixing Jealousy
[13 שיעורים בסדרה] [15664 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 001 עפר דעפר דאש כבדות במקומו
      001 Heavy Honor
    • להאזנה דע את מידותיך הדרכה מעשית אש כבוד 011 רוח דרוח דאש התחברות ללמעלה ממגרדת האדם
      011 Imagined Honor