דע את גופך

לאחר שעורים רבים על גילוי החלקים הרוחניים והפנימיים שבאדם, הרב מסביר בסדרה זו כיצד מערכת הגוף הגשמית מתלבשת על המערכות הרוחניות של גוף האדם, שיחד הן יוצרות את צורת האדם. הסדרה הופסקה ולא נשלמה.

[4 שיעורים בסדרה] [22648 צפיות]