היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דע את גופך

לאחר שעורים רבים על גילוי החלקים הרוחניים והפנימיים שבאדם, הרב מסביר בסדרה זו כיצד מערכת הגוף הגשמית מתלבשת על המערכות הרוחניות של גוף האדם, שיחד הן יוצרות את צורת האדם. הסדרה הופסקה ולא נשלמה.

[4 שיעורים בסדרה] [16528 צפיות]