היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

אגדות השס באופן של בנין

[9 שיעורים בסדרה] [7772 צפיות]
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 009 חרב-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 008 סיפור-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 007 יונק-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 006 שלש-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 005 כלבים צועקים-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 004 חמור נוער-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 003 משמרות שמירה-ברכות ג עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 002 ערב ובקר-ברכות ב עמוד א
  • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 001 פתיחה כללי לימוד האגדתא