אגדות השס באופן של בנין

[4 שיעורים בסדרה] [301 צפיות]
    • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 001 פתיחה כללי לימוד האגדתא
    • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 002 ערב ובקר-ברכות ב עמוד א
    • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 003 משמרות שמירה-ברכות ג עמוד א
    • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 004 חמור נוער-ברכות ג עמוד א