היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

מלווה מלכה

בשיעורים האלה הרב מדבר על הנקודה הפנימית של מלוה מלכה ועל הנוהג הקדוש לספר בה סיפורים מצדיקים.

[2 שיעורים בסדרה] [10290 צפיות]