היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דע את עמך

שלשה אהבות הן: אהבת הבורא, אהבת התורה, ואהבת ישראל, כידוע. ומזה נלמד שאהבת ישראל אינה דבר לעצמו, אלא מקושר הוא לאהבת הבורא ית' ואהבת התורה הקדושה, באופן שתכלית הכל הוא להגיע לאחדות עם הבורא. הסדרה הופסקה ולא נשלמה.

בלבבי דע את עמךUnity TalksGetting To Know Your People
[7 שיעורים בסדרה] [18127 צפיות]