מטות-מסעי

[9 שיעורים בסדרה] [167 צפיות]
  • להאזנה סוגיות בפרשה 044 מטות מסעי ערי מקלט
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 037 מטות-מסעי כח הדיבור ושורשו
  • להאזנה פרשת השבוע תשעג 006 מטות מסעי גדר נדרים פורחין באויר
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 048 מטות מיתת משה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 049 מסעי עבודה זרה
  • להאזנה שיחת השבוע 070 מטות מסעי תשעח