היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דרשות שנות לנשים

כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהן שונות. הגבר והאשה שונים בצורת החיצונית, הפנימית והרוחנית. בסדרה זו הרב מבאר לנשים את דרך עבודת השם הייחודית והמיוחדת עבורן

Woman's World
[31 שיעורים בסדרה] [47742 צפיות]

Pages