דרשות שנות לנשים

כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהן שונות. הגבר והאשה שונים בצורת החיצונית, הפנימית והרוחנית. בסדרה זו הרב מבאר לנשים את דרך עבודת השם הייחודית והמיוחדת עבורן

Woman's World
[31 שיעורים בסדרה] [61044 צפיות]

Pages