בשלח

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[6 שיעורים בסדרה] [1147 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 017 בשלח דין כבוד
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 016 בשלח יציאת מצרים
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 025 בשלח קריעת ים סוף
    • להאזנה שיחת השבוע 053 בשלח שותפות עם הקב-ה וקב-ה לבדו תשעח