היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

מהר"ל על ענווה

"עקב ענווה יראת השם" (משלי), "ראשית חכמה יראת שמים"(תהילים), "אין עם הארץ חסיד ואין בור ירא חטא"(פרקי אבות) – סדרה זו מבררת ונכנסת לדקויות של הקשר בין חכמה יראה וענווה, מה שורשי למה, איך הם פועלים אחד על השני וכיצד ניתן לחיות בתפיסה אמיתית פנימית של ענווה. כל זאת עפ"י תפיסתו של המהר"ל.

[12 שיעורים בסדרה] [7261 צפיות]
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 001
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 002
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 003
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 004
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 005
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 006
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשסח 007
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשעג 008 כללות מדרגות הענוה
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשעג 009 ד מדרגות ביראה
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשעג 010 מהות היראה ומהות הענוה
  • להאזנה מהרל נתיבות עולם נתיב ענווה תשעג 011 מהות הענוה פשיטות