וארא

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[6 שיעורים בסדרה] [1447 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 015 וארא דין דם
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 014 וארא גאולה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 023 וארא גאולה בזכות אבות ובזכות משה
    • להאזנה שיחת השבוע 051 וארא ברירות ובהירות תשעח