ערב רב

בירור של הרב של חמש סוגים שונים של ערב רב בתוספת תובנות גירוי אחרות לתוך הדור שלנו שנשלטים על ידי ערב רב

Bilvavi-Erev Rav TalksVilna Gaon Erev Rav
[19 שיעורים בסדרה] [40453 צפיות]