היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

מערכות באהבת השם

לימוד עיוני מעמיק בשיטות הראשונים בדבר מצוות אהבת ה' וביאור חלקי האהבה ודרכי קניינה. הרב מסר את השיעורים האלה במסגרת כולל של התלמידים

[14 שיעורים בסדרה] [4191 צפיות]
  • להאזנה מערכות באהבת השם 001 פתיחה כוללת להלכות אהבת השם
  • להאזנה מערכות באהבת השם 002 בכל לבבך
  • להאזנה מערכות באהבת השם 003 בכל נפשך
  • להאזנה מערכות באהבת השם 004 בכל לבבך ממונך
  • להאזנה מערכות באהבת השם 005 בכל מדה ומדה שהוא מודד לך
  • להאזנה מערכות באהבת השם 006 מהות האהבה תנועה דבקות התכללות
  • להאזנה מערכות באהבת השם 007 אהבה כמים ואש
  • להאזנה מערכות באהבת השם 009 התכללות
  • להאזנה מערכות באהבת השם 010 סיבות לאהבת השם
  • להאזנה מערכות באהבת השם 011 תולדות האהבה
  • להאזנה מערכות באהבת השם 012 אהבה ויראה
  • להאזנה מערכות באהבת השם 013 שורשי האהבה בקומת אדם
  • להאזנה מערכות באהבת השם 014 אהבה ושנאה