חיי שרה

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[7 שיעורים בסדרה] [983 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 005 חיי שרה מתנות חינם
    • להאזנה פרשת השבוע תשסה 005 חיי שרה
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 005 חיי שרה ירושת ארץ ישראל
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 014 חיי שרה מערת המכפלה מצורף להר המוריה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעז 001 חיי שרה אברהם יצחק יעקב עבר עתיד הוה