חיי שרה

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[8 שיעורים בסדרה] [84 צפיות]
  • להאזנה סוגיות בפרשה 005 חיי שרה מתנות חינם
  • להאזנה פרשת השבוע תשסה 005 חיי שרה
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 005 חיי שרה ירושת ארץ ישראל
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 014 חיי שרה מערת המכפלה מצורף להר המוריה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעז 001 חיי שרה אברהם יצחק יעקב עבר עתיד הוה
  • להאזנה שיחת השבוע 043 חי שרה יום המיתה פחד ושירה תשעח