היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

דע את משפחתך

סדרה זו דנה בסוגיה של "אעשה לו עזר כנגדו" מנקודת הסתכלות פנימית של דברי חז"ל. לפני שהאדם נכנס לתוך מערכת של נישואים עליו לברר תחילה לשם מה הוא חי. שיכנס לברית הנישואין הם יהיו תוספת לאותה מערכת עבודה. אותה מערכת שאדם בונה וחי עם עצמו - זוהי אותה מערכת שהוא נופח בביתו, וזוהי גם המערכת שהילדים שלו גדלים בה.

Getting To Know Your Home and Family
[12 שיעורים בסדרה] [37091 צפיות]