ספר משלי ג

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק בית יש יותר ממאה שיעורים

[47 שיעורים בסדרה] [20827 צפיות]
  • להאזנה משלי 247 פרק ג פסוק כ שחקים,מן
  • להאזנה משלי 246 פרק ג פסוק כ נבקעו בקע
  • להאזנה משלי 243 פרק ג פסוק יט יסד פורים,יסוד סוד
  • להאזנה משלי 242 פרק ג פסוק יח תומכיה תמך
  • להאזנה משלי 241 פרק ג פסוק יח מחזיקים
  • להאזנה משלי 240 פרק ג פסוק יח עץ טו בשבט 2
  • להאזנה משלי 239 פרק ג פסוק יח עץ טו בשבט 1
  • להאזנה משלי 234 פרק ג פסוק ט'ו ישוו שוה
  • להאזנה משלי 233 פרק ג פסוק טו חפציך חפץ
  • להאזנה משלי 232 פרק ג פסוק טו פנינים
  • להאזנה משלי 230 פרק ג פסוק יד סחרה סוחר
  • להאזנה משלי 229 פרק ג פסוק יג אדם יפיק תבונה

Pages