ספר משלי ג

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק בית יש יותר ממאה שיעורים

[47 שיעורים בסדרה] [21284 צפיות]
  • להאזנה משלי 226 פרק ג פסוק יא תקוץ קץ
  • להאזנה משלי 225 פרק ג פסוק י'א תמאס מאס
  • להאזנה משלי 224 פרק ג פסוק י יפרוצו פרץ
  • להאזנה משלי 223 פרק ג פסוק י יקבך יקב
  • להאזנה משלי 219 פרק ג פסוק ח כבד כבוד נאצל ונברא
  • להאזנה משלי 218 פרק ג פסוק ז עצמותיך עצם
  • להאזנה משלי 217 פרק ג פסוק ז שקוי משקה
  • להאזנה משלי 216 פרק ג פסוק ז שררך טבור
  • להאזנה משלי 213 פרק ג פסוק ה תשען שען
  • להאזנה משלי 211 פרק ג פסוק ג שני לוחות הברית
  • להאזנה משלי 210 פרק ג פסוק ג כתבם כתב
  • להאזנה משלי 209 פרק ג פסוק ג קשרם קשר

Pages