היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

עיונים בתפילה

מגוון רחב של שיעורים מסוגים שונים העוסקים בעומק בנושא של תפילה .

[15 שיעורים בסדרה] [7835 צפיות]
  • להאזנה בין המצרים 020 בנין בית המקדש תשעג
  • להאזנה ספר נפש החיים 026ֹ שער ב פרק א-ב יסודות בתפלה ב מדרגות וגדרי חיבור הקב-ה לעולמו
  • להאזנה ספר נפש החיים 027ֹ שער ב פרק ג-דג מדרגות בתפלה
  • להאזנה ספר נפש החיים 031ֹ שער ב פרק ט י תורה ביחס לתפילה
  • להאזנה ספר נפש החיים 034ֹ שער ב יד-טו גילוי מדרגת נפש בתפילה
  • להאזנה ספר נפש החיים 035ֹ שער ב טו-טז אותיות נדודות וטעמים בתפלה