היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

תולדות

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[7 שיעורים בסדרה] [290 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 006 תולדות איסור הסתכלות ברשע
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 006 תולדות עקרה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 015 תולדות מלחמת עשו ויעקב
    • להאזנה פרשת השבוע תשעז 002 תולדות כללות כח ההפכים באברהם
    • להאזנה פרשת השבוע תשעז 003 תולדות עשו שאו שבראתי בעולמי