ארבעת היסודות | מהות אש

בהמשך של הסדרה מגיע הרב לכוח האש שהוא כוח של העלייה, וכאשר העלייה בדרך נכונה, הרי זה בבחינת - "ויגבה ליבו בדרכי ה", וכאשר העלייה שלילית הרי זה בבחינה של גאווה....

Understanding Your Middos
[15 שיעורים בסדרה] [8881 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך 097 אש להבה לב
    • להאזנה דע את מידותיך 103 אש כח עליה וירידה